Elektrisk design PLC och SCADA programmering inom läkemedel.

Vi konstruerar kompletta produktionslinjer.

Vi levererar kompletta lösningar som inkluderar verifieringskedja (audit trail), säkerhet och rapporteringsverktyg.

Vi hjälper läkemedelsindustrin med:

Automation
Vi löser ditt problem snabbt. Oavsett vilken bransch. Ingen process har råd att stå still. Automation sedan 1997.

Idrifttagning & Intrimmning
Idrifttagningen kan vara skillnaden mellan ett misslyckat eller framgångsrikt projekt.

Konvertering
Konvertera äldre styrsystem till moderna lösningar.

Felsökning & Optimering
Med förbättrade automations- och produktionslösningar så förbättrar vi inte bara produktiviteten utan även flexibilitet och kvalitét.

Loggning, Rapportering & Spårbarhet
Ha koll på hela kedjan från affärssystem via process, operatör och produktion till leverans, rapporter, spårbarhet och analys.

Noggranna och hög teknisk kompetens

Höga krav, strikta lagar och hård konkurrens inom läkemedelsindustrin har gjort våra ingenjörer fokuserar enormt på noggrannhet och teknisk kompetens.

Effektivisera med datadrivet beslutsstödssystem

Möjliggör ert svarta guld – data. Vi utvecklar datadrivna beslutsstödssystem som effektivt och noggrant samlar in data. Våra egna algoritmer analyserar processer och tillverkning. Dessutom har vi en tydlig och flexibel presentationsmodell som ger rätt beslutsunderlag för produktion, underhåll och ledning.

Avslöja gömda kontaktpunkter
Analyserar över flera och varierande datakällor.

Förbättra produktionseffektivitet
Få översikt av er OEE, produktionsplan vs faktiskt, och produktionshastighet.

Integration
Samla ihop data från styrsystem, affärssystem, logistiksystem och databaser.

Datavisualisering
Presenterar din data vackert och koncist.