Automation inom livsmedelsindustrin sedan starten 1997.

Automation idrifttagning felsökning och mer.

Vi tar inte bara ansvar för automation, med vår djupa kunskap från livsmedelsprocess utför vi även intrimning och idrifttagning av processutrustning. Vi tar totalansvar för el och automation vid nya projekt. Vi felsöker och optimerar befintliga system. Vi konverterar äldre styrsystem till nya moderna system. Vi har unika lösningar för loggning, rapportering och spårbarhet.

Vi hjälper livsmedelsindustrin med:

Automation
Vi löser ditt problem snabbt. Oavsett vilken bransch. Ingen process har råd att stå still. Automation sedan 1997.

Idrifttagning & Intrimmning
Idrifttagningen kan vara skillnaden mellan ett misslyckat eller framgångsrikt projekt.

Konvertering
Konvertera äldre styrsystem till moderna lösningar.

Felsöker & Optimerar
Med förbättrade automations- och produktionslösningar så förbättrar vi inte bara produktiviteten utan även flexibilitet och kvalitét.

Loggning, Rapportering & Spårbarhet
Ha koll på hela kedjan från affärssystem via process, operatör och produktion till leverans, rapporter, spårbarhet och analys.

Projektledning
Alla uppdrag är unika och vi är flexibla. Vi skräddarsyr projekten så de passar dig och din organisation.

Det kostar mycket pengar när en fabrik står still.

Det kostar mycket pengar när en fabrik står still. För att undvika det investerar många företag i stora, integrerade och komplexa system. System som ska garantera en så effektiv och säker tillverkningsprocess som möjligt. Men dessa system kan i många fall vara känsliga och sårbara.

Ingenjörer med fokus på service och felsökning av befintliga system.

Vi har lång erfarenhet av att förstå och felsöka i både program och system. I många fall kan vi dessutom felsöka via VPN och remote-anslutningar. Allt för att kunna lösa problemet på snabbast och mest effektiva sätt, minimera stillestånd och onödiga kostnader.

Stort ansvar och tillgängliga dygnet runt.

Om ni önskar kan vi också ta ett större ansvar genom att drifta och övervaka hela anläggningen. Oavsett vilken lösning du väljer är vi tillgängliga varje dag, under hela dygnet. Vi har öppet 24/7.

Effektivisera med datadrivet beslutsstödssystem

Möjliggör ert svarta guld – data. Vi utvecklar datadrivna beslutsstödssystem som effektivt och noggrant samlar in data. Våra egna algoritmer analyserar processer och tillverkning. Dessutom har vi en tydlig och flexibel presentationsmodell som ger rätt beslutsunderlag för produktion, underhåll och ledning.

Avslöja gömda kontaktpunkter
Analyserar över flera och varierande datakällor.

Förbättra produktionseffektivitet
Få översikt av er OEE, produktionsplan vs faktiskt, och produktionshastighet.

Integration
Samla ihop data från styrsystem, affärssystem, logistiksystem och databaser.

Datavisualisering
Presenterar din data vackert och koncist.