Automation för processindustrin i 25 år.

Vi konstruerar kompletta produktionslinjer.

Vi har stort fokus och många viktiga uppdrag inom processindustrin bland annat inom livsmedel, pappersmassaindustrin, bioenergi och värmedistribution.

Vi hjälper processindustrin med:

Automation
Vi löser ditt problem snabbt. Oavsett vilken bransch. Ingen process har råd att stå still. Automation sedan 1997.

Idrifttagning
25 års erfarenhet. Idrifttagning är inte bara om att förstå teknik, utan även förstå hur ni som kund tänker.

Elprojektering
Vi designar och gör underlag för skåpsbyggnation, fabrikslayout, maskin- och processinstallation.

Dataanalysering
Ha koll på hela kedjan från affärssystem via process, operatör och produktion till leverans, rapporter, spårbarhet och analys.

Industriell IT
Med förbättrade automations- och produktionslösningar så förbättrar vi inte bara produktiviteten utan även flexibilitet och kvalitét.

Projektledning
Alla uppdrag är unika och vi är flexibla. Vi skräddarsyr projekten så de passar dig och din organisation.

Remote Access

Ett effektivt sätt att felsöka och hålla kostnaden nere, särskilt på dina svåråtkomliga anläggningar. Om ni önskar kan vi också ta ett större ansvar genom att drifta och övervaka hela anläggningen. Oavsett vilken lösning du väljer är vi tillgängliga varje dag, under hela dygnet. Vi har öppet 24/7.

Effektivisera med datadrivet beslutsstödssystem

Möjliggör ert svarta guld – data. Vi utvecklar datadrivna beslutsstödssystem som effektivt och noggrant samlar in data. Våra egna algoritmer analyserar processer och tillverkning. Dessutom har vi en tydlig och flexibel presentationsmodell som ger rätt beslutsunderlag för produktion, underhåll och ledning.

Avslöja gömda kontaktpunkter
Analyserar över flera och varierande datakällor.

Förbättra produktionseffektivitet
Få översikt av er OEE, produktionsplan vs faktiskt, och produktionshastighet.

Integration
Samla ihop data från styrsystem, affärssystem, logistiksystem och databaser.

Datavisualisering
Presenterar din data vackert och koncist.