Få rätt rapportering av energiförbrukning i dina fastigheter.

Mät, styr och övervaka.

Vi tar ansvar för automation, loggning, rapportering och mer inom fastigheter. Vi ser till att du tillgång till rätt information under rätt tid. Vi konverterar äldre system till moderna lösningar och erbjuder installation av nya sensorer.

Vi hjälper fastighetsbranschen med:

Automation
Vi löser ditt problem snabbt. Oavsett vilken bransch. Ingen process har råd att stå still. Automation sedan 1997.

Elprojektering
Vi designar och gör underlag för skåpsbyggnation, fabrikslayout, maskin- och processinstallation.

Konvertering
Konvertera äldre styrsystem till moderna lösningar.

Felsökning & Optimering
Med förbättrade automations- och produktionslösningar så förbättrar vi inte bara produktiviteten utan även flexibilitet och kvalitét.

Loggning, Rapportering & Spårbarhet
Ha koll på hela kedjan från affärssystem via process, operatör och produktion till leverans, rapporter, spårbarhet och analys.

Service och felsökning av befintliga system

Vi har lång erfarenhet av att förstå och felsöka i både program och system. I många fall kan vi dessutom felsöka via VPN och remote-anslutningar. Allt för att kunna lösa problemet på snabbast och mest effektiva sätt och minimera onödiga kostnader.

Effektivsera med datadrivet beslutsstödssystem

Möjliggör ert svarta guld – data. Vi utvecklar datadrivna beslutsstödssystem som effektivt och noggrant samlar in data. Våra egna algoritmer analyserar processer och tillverkning. Dessutom har vi en tydlig och flexibel presentationsmodell som ger rätt beslutsunderlag för produktion, underhåll och ledning.

Avslöja gömda kontaktpunkter
Analyserar över flera och varierande datakällor.

Integration
Samla ihop data från styrsystem, affärssystem, logistiksystem och databaser.

Datavisualisering
Presenterar din data vackert och koncist.