Affärssystem PLC SCADA Analys och Övervakning. Vi kallar det Industriell IT.

Effektiviserar processer och produktion för våra kunder.

Vi vet vilka krav som ställs på hela kedjan från order och affärssystem via process, operatör och produktion till leverans, rapporter, spårbarhet och analys. Med industriell IT effektiviserar vi processer och produktion för våra kunder. Vi tar fram lösningar som bygger på analys, PLC programmering och övervakning. Med förbättrade automations- och produktionslösningar så förbättrar vi inte bara produktiviteten utan även flexibilitet och kvalitét.

Vi är en ledande leverantör av automation och idrifttagning. Vår långa erfarenhet gör att vi vet vilka förväntningar som ställs och hur du kan addera värde till ditt företag genom automatisering, modernisering, styrning och övervakning av processer.

Effektivsera med datadrivet beslutsstödssystem

Möjliggör ert svarta guld – data. Vi utvecklar datadrivna beslutsstödssystem som effektivt och noggrant samlar in data. Våra egna algoritmer analyserar processer och tillverkning. Dessutom har vi en tydlig och flexibel presentationsmodell som ger rätt beslutsunderlag för produktion, underhåll och ledning.

Avslöja gömda kontaktpunkter
Analyserar över flera och varierande datakällor.

Förbättra produktionseffektivitet
Få översikt av er OEE, produktionsplan vs faktiskt, och produktionshastighet.

Integration
Samla ihop data från styrsystem, affärssystem, logistiksystem och databaser.

Datavisualisering
Presenterar din data vackert och koncist.