Automation inom tillverkningsindustrin.

Automation och robotprogrammering.

Få en komplett lösning som uppfyller era behov. Vi har utvecklat robotprogrammeringssystem för automatisk palletering av livsmedel. PLC-programmering, el-konstruktion, programmering och idrifttagning av 15 robotar. Skapat gränssnitt mot överordnade system och dokumenterat processen. Vi har förbättrat banstyrning hos bryggerier. Optimerat styrningen och förbättrat PLC programmet.

Vi hjälper tillverkningsindustrin med:

Automation
Vi löser ditt problem snabbt. Oavsett vilken bransch. Ingen process har råd att stå still. Automation sedan 1997.

Idrifttagning
25 års erfarenhet. Idrifttagning är inte bara om att förstå teknik, utan även förstå hur ni som kund tänker.

Konvertering
Konvertera äldre styrsystem till moderna lösningar.

Felsökning & Optimering
Med förbättrade automations- och produktionslösningar så förbättrar vi inte bara produktiviteten utan även flexibilitet och kvalitét.

Loggning, Rapportering & Spårbarhet
Ha koll på hela kedjan från affärssystem via process, operatör och produktion till leverans, rapporter, spårbarhet och analys.

Projektledning
Alla uppdrag är unika och vi är flexibla. Vi skräddarsyr projekten så de passar dig och din organisation.

Låt robotar göra repetitiva och farliga uppgifter

Öka säkerhet på arbetsplatsen och effektivisera tillverkningsprocesser samtidigt som kostnaden reduceras. Vi kan ta fram en robotlösning som passar er situation.

Effektivisera med datadrivet beslutsstödssystem

Möjliggör ert svarta guld – data. Vi utvecklar datadrivna beslutsstödssystem som effektivt och noggrant samlar in data. Våra egna algoritmer analyserar processer och tillverkning. Dessutom har vi en tydlig och flexibel presentationsmodell som ger rätt beslutsunderlag för produktion, underhåll och ledning.

Avslöja gömda kontaktpunkter
Analyserar över flera och varierande datakällor.

Förbättra produktionseffektivitet
Få översikt av er OEE, produktionsplan vs faktiskt, och produktionshastighet.

Integration
Samla ihop data från styrsystem, affärssystem, logistiksystem och databaser.

Datavisualisering
Presenterar din data vackert och koncist.