Projektledning.

Erfarna projektledare.

Våra projektledare har gedigen erfarenhet från att leda och driva stora projekt med väldokumenterad framgång. Vi projektleder inte bara el och automation utan tar ansvar för alla bitar som kan innefattas vid flytt eller uppbyggnad av nya fabriker och produktionslinjer.

Skapar helhetslösningar
Tillsammans med våra partners kan vi projektera, designa, beräkna och leverera allt från hårdvara och maskiner till hela processlinjer.

Säkerställer att målsättning och krav genomförs
Engagerat teamarbete och kunskapfördelning är enormt viktigt, särskilt inom stora projekt.

Fast pris eller löpande
Vi åtar oss projekt till fast pris eller löpande allt enligt våra kunders önskemål.

Leverabler utifrån era önskemål
Om du vill ha en delleverans arbetar vi efter dina önskemål, krav och funktionsbeskrivningar. Vi utför den delen du behöver hjälp med.

Fokus på effektivitet och bästa möjliga slutresultat
Nå det bästa möjliga slutresultatet och samtidigt vara effektiva, allt utifrån kostnad, kvalité och tid.

Tillgängliga dygnet runt
Vi är alltid med dig, särskilt vid akuta frågor.

Vi är en ledande leverantör av automation och idrifttagning. Vår långa erfarenhet gör att vi vet vilka förväntningar som ställs och hur du kan addera värde till ditt företag genom automatisering, modernisering, styrning och övervakning av processer.