Električno projektovanje, PLC i SCADA programiranje u farmateutskoj industriji.

Kreiramo kompletne proizvodne linije.

Pružamo kompletna rešenja koja obuhvataju revizorski trag, bezbednost i alate za izveštavanje.

Podžravamo Vas u farmaceutskoj industriji sa:

Automatizacija
Brzo rešavamo vaš problem. Bez obzira koja grana privrede je u pitanju. Nijedan proces ne može sebi dozvoliti da miruje. Automatizacija od 1997. godine.

Dovođenje u red & puštanje u rad
Puštanje u rad može biti razlika između neuspelog i uspešnog projekta.

Pretvaranje
Pretvaramo starije upravljačke sisteme u moderna rešenja.

Rešavanje problema & optimizacija
Uz poboljšana rešenja za automaticaciju i proizvodnju, ne samo da povećavamo produktivnost, već poboljšavamo fleksibilnost i kvalitet

Evidentiranje, izveštavanje & sledljivost
Poznajemo zahteve celokupnog lanca od narudžbe i poslovnih sistema preko procesa, operatera i proizvodnje do isporuke, izveštavanja, sledljivosti i analize.

Temeljna i visoka tehnička osposobljenost

Visoki zahtevi, strogi zakoni i snažna konkurencija učinili su da se naši inženjeri temeljno usredsrede na preciznost i tehničku osposobljenost.

Pojednostavljivanje pomoću sistema za podršku odučivanju vođenog podacima

Omogućavamo vaše podatke „crnog zlata“. Razvijamo sisteme za podršku odlučivanju vođenih podacima koji efikasno i precizno prikupljaju podatke. Naši sopstveni algoritmi analiziraju procese i proizvodnju. Pored toga, imamo jasan i fleksibilan model prezentacije koji obezbeđuje pravu osnovu za odluke o proizvodnji, održavanju i upravljanju.

Otkrivamo skrivene ključne tačke.
Analiza više i različitih izvora podataka.

Poboljšanje efikasnosti proizvodnje
Dajemo pregled vaše celokupne efikasnosti opreme (OEE), plana proizvodnje u odnosu na stvarni i brzine proizvodnje

Integracija
Prikupljanje podataka iz kontrolnih sistema, poslovnih sistema, logističkih sistema i baza podataka

Vizuelizacija podataka
Predstavljanje vaših podataka na lep i koncizan način