Dobijate ispravno izveštavanje o potrošnji energije u svojim objektima.

Merenje, kontrola i praćenje.

Preuzimamo odgovornost za automatizaciju, evidentiranje, izveštavanje i još mnogo više u oblasti nekretnina. Obezbeđujemo vam pristup pravim informacijama u pravo vreme. Pretvaramo stare sisteme u savremena rešenja i nudimo ugradnju novih senzora.

Podžravamo Vas u BMS industriji sa:

Automatizacija
Brzo rešavamo vaš problem. Bez obzira koja grana privrede je u pitanju. Nijedan proces ne može sebi dozvoliti da miruje. Automatizacija od 1997. godine.

Elektrotehniku
Kreiramo i pružamo podršku za izgradnju ormana, izgled fabrike, instalaciju mašina i procesa.

Pretvaranje
Pretvaramo starije upravljačke sisteme u moderna rešenja.

Rešavanje problema & optimizacija
Uz poboljšana rešenja za automaticaciju i proizvodnju, ne samo da povećavamo produktivnost, već poboljšavamo fleksibilnost i kvalitet

Evidentiranje, izveštavanje & sledljivost
Poznajemo zahteve celokupnog lanca od narudžbe i poslovnih sistema preko procesa, operatera i proizvodnje do isporuke, izveštavanja, sledljivosti i analize.

Servisiranje i rešavanje problema na postojećim sistemima.

Imamo sveobuhvatno iskustvo u razumevanju i rešavanju problema i u programima i u sistemima, U mnogim slučajevima, možemo rešavati probleme i putem VPN-a i drugih. Sve u cilju rešavanja problema na najbrži i najefikasniji način uz minimiziranje nepotrebnih troškova.

Pojednostavljivanje pomoću sistema za podršku odučivanju vođenog podacima

Omogućavamo vaše podatke „crnog zlata“. Razvijamo sisteme za podršku odlučivanju vođenih podacima koji efikasno i precizno prikupljaju podatke. Naši sopstveni algoritmi analiziraju procese i proizvodnju. Pored toga, imamo jasan i fleksibilan model prezentacije koji obezbeđuje pravu osnovu za odluke o proizvodnji, održavanju i upravljanju.

Otkrivamo skrivene ključne tačke.
Analiza više i različitih izvora podataka.

Integracija
Prikupljanje podataka iz kontrolnih sistema, poslovnih sistema, logističkih sistema i baza podataka

Vizuelizacija podataka
Predstavljanje vaših podataka na lep i koncizan način