Daljinsko upravljanje, podrška i rešavanje problema.

Ko rukovodi daljnskom kontrolom? Mi ili vi?

Možemo da vršimo daljinsku kontrolu, podršku i rešavanje problema. Možemo da se povežemo preko interneta na PLC i SCADA za upravljanje procesima i mašinama na lokacijama naših klijenata. Ovo je efikasan način rešavanja problema i smanjenja troškova tekućih projekata i budućih usluga i podrške.

Efikasno rešavanje problema
Smanjena potreba za putovanjima i pojednostavljeno rešavanje problema radeći na daljinu.

Digitalno upravljanje i nadgledanje
Upravljajte i nadgledajte vaš objekat iako niste u njemu.

Minimizirajte zastoje
Rešenje koje minimizira zastoj i smanjuje troškove osoblja.

Smanjenje troškova
Primenjuje se i na projekte i na dugoročno održavanje.

Problem možemo rešiti daljinski, mi ili vi
Omogućavamo internu podršku i rešavanje problema. Ako sami nemate mogućnost? Mi nudimo kontrolu, podršku i rešavanje problema.

Dostupnost non-stop
Uvek smo uz vas.

 

Mi smo vodeći dobavljači automatizacije i puštanja u rad. Na osnovu svog velikog iskustva znamo kakva su očekivanja postavljena u automatizaciji. Kako možete dodati vrednost svom poslovanju putem automatizacije, modernizacije, upravljanja i praćenja procesa.