Automatiserar och analyserar tillverkningsprocesser i fler än 70 länder

Utforska efter bransch

Vi är en ledande leverantör av automation och idrifttagning. Vår långa erfarenhet gör att vi vet vilka förväntningar som ställs inom automation. Hur du kan addera värde till ditt företag genom automatisering, modernisering, styrning och övervakning av processer.

Grunda besluten på fakta Skillnaden mellan att tro och att veta gör hela skillnaden.

Avslöja gömda kontaktpunkter Analyserar över flera och varierande datakällor.

Förbättra produktionseffektivitet Få översikt av er OEE, produktionsplan vs faktiskt, och produktionshastighet.

Optimera lönsamheten i arbetsprocesser Undvik produktionsstopp och nertid genom prediktivt underhåll.

Identifiera affärsmöjligheter Få fram vilka kunder eller branscher som är mest lönsamma.

CIP-analysering Effektivsera era diskprocesser.

Vart du än befinenr dig Visa data direkt ute på produktionsgolvet, fikarummet eller i hemmet.

Miljö- och hållbarhetsrapporter För mellan och stora bolag, uppfyll kraven från myndigheter inom EU.

Integration Samla ihop data från styrsystem, affärssystem, logistiksystem och databaser.

Vi erbjuder samtidigt

Projektledning Alla uppdrag är unika och vi är flexibla. Vi skräddarsyr projekten så de passar dig och din organisation.

Centralizering av data Samla ihop flera datakällor till en och samma. Kombinerar utspridda databaser och excel-dokument.

Installation av nya sensorer Utöka er data genom installation av nya sensor. Vi har över 20 års erfarenhet inom automation.